Integritetspolicy

Integritetsmeddelande

Datasekretess är mycket viktigt för oss och vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

De svenska företaget, Bokförlaget Redaktionen i Stockholm AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Vilka uppgifter har vi om dig?

De enda uppgifter vi lagrar om dig är din e-postadress som behövs för att kunna skicka andra människors gissningar till dig. Vi har inget system för kundprofiler eller andra system för att samordna marknadsföring.

E-postadressen du anger används för att kunna skicka en beställningsbekräftelse men också för att skicka ut information om kommande böcker till dig, något du kan avbeställa genom att följa de enkla instruktionerna i marknadsföringsutskick och sedan aldrig få mer.

Var lagrar vi dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA),

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter stannar i företaget. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång:

Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har om dig men vi har inga andra uppgifter än din e-postadress.

Du har också rätt att när som helst be oss att radera de uppgifter vi har om dig. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss och du har också rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig

Bokförlaget Redaktionen I Stockholm AB

Frejgatan 46

113 27 Stockholm

Tel 08- 30 43 40

Ansvarig Helena@redaktionen.se

Annonsplatser

Jag skulle vilja få in några annonser längst ner på sidorna – där ni nu har lagt in boken om Sherlock Holmes och gärna några som skiftas, vad det nu kallas att vi visar olika annonser för olika saker slumpvis. Vilket format ska jag göra de annonserna i?

Vi vill ju att en på vårt företag ska kunna sköta det här med att lägga in annonser så det vore bra om vi bara kunde lägga in annonser som länkar till sidor vi vill enkelt.

Just nu kan man bara lägga annonser längst ner som ni gjort som exempel men är det möjligt att skapa ett utrymme för en stående annons på högersidan av sidan eller någon annan bra plats som ni tror så att vi kan finansiera den här sidan också.