Villkor & amp

Senast uppdaterad: 20 december 2018

Dessa Villkor ("Villkor", "Villkor") styr ditt förhållande till www.guessmylife.com hemsida ("Tjänsten") som drivs av Bokförlaget Redaktionen AB ("oss", "vi" eller "våra") .

Läs dessa användarvillkor noga innan du använder tjänsten.

Din tillgång till och användning av Tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa Villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Tjänsten.

Genom att komma åt eller använda Tjänsten accepterar du att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte håller med någon del av villkoren får du kanske inte komma åt tjänsten.

konton

När du skapar ett konto hos oss måste du tillhandahålla information som är korrekt, fullständig och aktuell hela tiden. Underlåtenhet att göra det innebär ett brott mot villkoren, vilket kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt konto på vår service.

Du är ansvarig för att skydda lösenordet som du använder för att komma åt Tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder under ditt lösenord, om ditt lösenord är med vår service eller en tredje parts tjänst.

Du godkänner att du inte lämnar ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om eventuella brott mot säkerheten eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte använda som användarnamn namnet på en annan person eller enhet eller som inte är lagligt tillgängligt för användning, ett namn eller varumärke som är föremål för rättigheter för en annan person eller annan enhet än dig utan lämplig auktorisation eller ett namn som är annars stötande, vulgärt eller obscent.

Immateriell äganderätt

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll, funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli bokförlaget Redaktionen ABs och dess licensgivares exklusiva egendom. Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärke och andra lagar i både Sverige och utlandet. Våra varumärken och klädsel får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan skriftligt samtycke från Bokförlaget Redaktionen AB.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Bokförlaget Redaktionen AB. Bokförlaget Redaktionen AB har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du bekräftar vidare och godkänner att Bokförlaget Redaktionen AB inte direkt eller indirekt ansvarar eller ansvarar för skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyen för webbplatser från tredje part eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller upphäva ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av någon anledning, inklusive, men inte begränsat, om du bryter mot villkoren.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda Tjänsten omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Gällande lag

Dessa Villkor ska regleras och tolkas i enlighet med Sveriges lagar, utan hänsyn till dess lagkonflikt.

Vår underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Villkor anses inte som ett upphävande av dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogiltig eller oförklarlig av en domstol kommer de återstående bestämmelserna i dessa Villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår service och ersätter och ersätter eventuella tidigare avtal som vi kan ha mellan oss om tjänsten.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande ändra eller ersätta dessa villkor. Om en översyn är väsentlig kommer vi att försöka tillhandahålla minst 15 dagar innan några nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas enligt vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar trätt i kraft, accepterar du att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, kontakta oss.